Aktualności/Bez kategorii/Konkurs im. J. Groszkowskiego/Konkursy

Konkurs Polskiego Towarzystwa Próżniowego im. Janusza Groszkowskiego

Posted by Ryszard Korbutowicz on


Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2021 r.

Janusz Groszkowski

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2020

Termin składania prac konkursowych upływa 31.03.2021 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 WrocławBez kategorii

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok — praca doktorska

Posted by Ryszard Korbutowicz on

Komisja Konkursowa w składzie:

Dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni przewodniczący komisji Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Ryszard Czajka Wydział Fizyki Technicznej
Politechnika Poznańska
Doc. dr hab. Elżbieta Czerwosz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Szuber Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opinią powołanego przez komisję recenzenta postanowiła przyznać:

I Nagrodę im. J. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą rozprawę

Technologia i konstrukcja fotoogniw na bazie półprzewodników złożonych AIIIBV-N

Autor:  dr inż. Wojciech Dawidowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała

Promotor pomocniczy: dr inż. Beata Ściana

Afiliacja: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Przewodniczący Komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji konkursowej
-/-
dr hab. Leszek Markowski, profesor uczelni

Bez kategorii

Wyniki konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego na pracę dyplomową

Posted by Ryszard Korbutowicz on

Wrocław, 30.06.2020 rok

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Próżniowego o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego za 2019/2020 rok

Komisja Konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała, przewodniczący komisji Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Elżbieta Czerwosz Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. Jacek Szuber Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

po zapoznaniu się z przedstawionymi do konkursu pracami oraz ich recenzjami, a także z opiniami powołanych przez komisję recenzentów postanowiła przyznać:

w kategorii najlepsza praca magisterska

I Nagrodę im. Janusza. Groszkowskiego w kategorii za najlepszą pracę magisterską pt. „Charakteryzacja nanowstążek grafenowych metodami skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej”

Autor:        mgr Irena Izydorczyk

Pomotor:    Prof. dr hab. Marek Szymoński

Afiliacja: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

za komisję konkursową
-/-  
Prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Bez kategorii

Ogłoszenie w sprawie Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Posted by Ryszard Korbutowicz on

Informacja Komisji Konkursowej Konkursu PTP im. Janusza Groszkowskiego

Uprzejmie informuję wszystkich uczestników konkursu, że wyniki postępowania konkursowego w kategorii najlepsza praca doktorska zostaną przedstawione z opóźnieniem na początku września. Wyniki konkursu w kategorii najlepsza praca magisterska zostaną ogłoszone niedługo.

Opóźnienie wyników konkursu w kategorii najlepsza praca doktorska związane jest kłopotami organizacyjnym, w tym z koniecznością powołania nowej komisji konkursowej (ze względu na konflikt interesu), trudnej sytuacji z recenzowaniem przez jednego recenzenta równolegle 4 prac doktorskich i sytuacją pandemiczną w kraju.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację.

                                                                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                          Prof. Marek Tłaczała

Bez kategorii

Konkurs Polskiego Towarzystwa Próżniowego im. Janusza Groszkowskiego

Posted by Ryszard Korbutowicz on

Polskie Towarzystwo Próżniowe
ogłasza w 2020 r.

Janusz Groszkowski

KONKURS O NAGRODĘ
im. Janusza Groszkowskiego
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
Z DZIEDZINY PRÓŻNI wykonane w roku 2019

Termin składania prac konkursowych upływa 29.02.2020, dokumenty należy przesyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Próżniowe
prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała
Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław